muchaogrody.pl - zakładanie i pielęgnacja ogrodów - odśnieżanie


Zagospodarowanie wody deszczowej

Nasza firma wprowadziła do swojej oferty sprzedaż i montaż nowoczesnych systemów do rozsączania, retencjonowania i zagospodarowania wody deszczowej. Poniżej prezentujem dwa przykładowe sposoby zagospodarowania wody deszczowej:


Sposób nr 1: Wykorzystanie wody deszczowej do podlewania
ogrodu z odprowadzeniem jej nadmiaru do systemu rozsączającego.Sposób nr 2: Wykorzystanie wody deszczowej do celów bytowo gospodarczych
z odprowadzeniem jej nadmiaru do kanalizacji.